pentru a vă scuti de un stat la o coadă infernală, atașez mai jos documentele necesare pentru schimbarea titularului de contract Enel pentru persoane fizice. din cerere reiese ca sunt necesare urmatoarele documente:

  • copia actului de identitate (trebuie sa vă prezentați și cu originalul);
  • actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum, respectiv, acceptul proprietarului de încheiere a contractului (la fel ca mai sus, originalul este și el necesar);
  • convenția de exploatare (unde e cazul);

și din informațiile de la relații clienți:

  • ultima factură și indexul contorului.

Enel Schimbare Titular Persoană Fizică

Enel