ublo
bogdan's (micro)blog

bogdan » poker. business. românia

11:40 pm on Mar 10, 2012 | read the article | tags:

marian vorbea la un moment dat despre jocuri ca modele pentru tot ceea ce se întâmpl? în via?a noastr?, intuind, fără să vrea, unul dintre cele mai fierbinși subiecte din economie: teoria jocurilor. obiectul central al acestei discipline este studiul contextului și a modului în care joacă un participant pentru a câ?tiga. pe scurt, jucătorul care deșine cantitatea cea mai mare de informașie din jocul pe care îl joacă va avea «the upper hand». victoria mai depinde de un factor: modul în care își joci ?ansele.

revenind la subiect. mi se pare u?or incredibil că în ultimii trei ani averile oamenilor puternici au scăzut: aproape 85% dintre bogatii româniei au pierdut (v. aici), experșii economici comentând aprig modul în care scăderea consumului și colapsul pie?ei imobiliare sunt cauzele de baz? ale acestui declin. o atitudine similar? este aceea a jucătorilor de poker amatori, care a?teapt? ca singura pereche din mân? să fie completat? la un careu deși probabilitatea este infim?, iar în caz de e?ec vina o are dealer-ul că nu le-a servit cărși bune.

business-ul din românia e asem?n?tor unui jucător de poker încep?tor, care și-a petrecut ultimii 20 de ani uitându-se la tunee TV de poker, care crede că tiparele observate în jocul profesioni?tilor sunt aplicabile universal și care, autoproclamat expert, uit? să analizeze informașia din joc pentru a avea o ?ansă real?.

problema este clar de educașie, însă nu MBA-ul este solușia; acesta fiind cel mult manualul jucătorului de poker. el nu te transformă automat în câ?tig?tor. pentru asta e nevoie fie de inspirașie (altfel spus noroc chior, cum au avut cei 85% din topul forbes) sau viziune și oameni care știu să extrag? informașia din cele mai impietrite figuri de la masă (adev?rașii businessmen din românia). din p?cate, factorii de decizie, deși sunt con?tienși de problemă consider? complementar? NBA-ului (sic!) «?coala vieșii».

aceeași ?coal? a vieșii care:

  • te face să crezi că focus-grupurile pentru lansarea/analizarea unui produs se fac la o sedin?? cu top managementul;
  • își spune că marja de eroare a sondajelor/audien?elor este de 3% (deși verificare teoriei nu a funcșionat niciodat?: să ne gândim la exit-poll-uri sau sondaje preliminare și rezultatele reale ale alegerilor);
  • te-a învățat că cel mai probabil num?r obșinut din însumarea a două zaruri aruncate este 6 sau 1 (cu toate că unu nu poși să obșii niciodat?).

din p?cate, secretul succesului multor averi de top din românia l-a constituit accesul la informașii deșinute de fosta securitate și organismele descendente din aceasta. din fericire, criza, tendin?a de independen?? a bșieșilor cu ochi alba?tri și lipsa de experien?? în culegerea proprie a informașiilor îi va alege. p?strând metafora din poker, e din ce în ce mai greu să tri?ezi v?zând toate mâinile deodat?.

sursa foto: sxc.hu

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica mea de confidențialitate.