ublo
bogdan's (micro)blog

bogdan » as pedepsi prin lege …

03:53 pm on Apr 9, 2012 | read the article | tags:

… folosirea nejustificata a probabilitatilor, de catre oameni care nu le inteleg. Scurt? lecșie referitoare la probabilt?și:

Faptul că o moned? are probabilitatea de a cădea pe o față sau pe cealalt? de 50% presupune urm?torul lucru:

Pentru orice numar oricat de mic e, exist? un num?r de aruncări Ne (care depinde de e) astfel încât dacă vom arunca moneda de peste Ne ori, raportul dintre num?rul de d?și când a căzut cap CAP(N) și num?rul total de aruncări N va fi diferit de 0.5 cu cel mult e.

$$Pentru:forall e in mathbb{R},:exists N_{e} in mathbb{N} :a.î.: forall N>N_{e}, |frac{CAP(N)}{N} – 0.5| < e$$

Dacă ne uit?m bine în definișie, aruncând o moned? de 4 ori în sus nu vom obșine de 2 ori cap, ci vom obșine de $2 pm e$ ori cap, unde e e o eroare ce depinde de num?rul total de aruncări. Cu cât acest num?r e mai mic, cu atât eroarea este mai mare!

Sondaje! Am auzit de nenum?rate ori: rezultatele sonajului realizat pe un e?antion reprezentativ de 1067 de oameni ne arat? că Victor Ponta este preferat de 55% dintre aleg?tori cu o eroare de +/- 3%. Automat, expertul de duminică presupune că Victor Ponta este sigur pre?edinte, pentru că nu-i a?a, 55% +/- 3% > 50%.

Nimic mai greșit. Pentru început, de unde vine 1067? Pentru un model ideal de populașie din care extragem perfect aleator un num?r N de indivizi, eroarea marginal? EM cu o încredere de 95% este aproximativ egal? cu:

$$E_{M} approx frac{0.98}{sqrt{N}},:sau:N approx frac{0.9604}{E_{M}^{2}}$$

0.9604 / (0.03 x 0.03) = 1067.11 . Ati observat problemele din definitie? În primul rând ”modelul ideal” de populașie, urmat? de ”extragerea perfect aleatoare” și cirea?a de pe tort, ”eroarea marginal?”. Traducerea în limbaj comun a frazei de mai sus este urm?toarea:

În condișii ideale, efectuand aceeasi procedura de sondaj de un num?r foarte mare de ori, probabilitatea (în sensul definit mai sus) ca votanșii să îl prefere pe Victor Ponta între 52% și 58% dintre situașii este de 95%.

O generalizare greșit?, însă mai aproape de adev?r a sondajului este că Victor Ponta se situeaz? între 49.4% = (0 x 5% + 52% x 95%) si 60.1% = (58% x 95% + 100% x 5%) în preferin?ele respondenșilor. În același timp, atenșie și la condișiile ideale!

bogdan » poker. business. românia

11:40 pm on Mar 10, 2012 | read the article | tags:

marian vorbea la un moment dat despre jocuri ca modele pentru tot ceea ce se întâmpl? în via?a noastr?, intuind, fără să vrea, unul dintre cele mai fierbinși subiecte din economie: teoria jocurilor. obiectul central al acestei discipline este studiul contextului și a modului în care joacă un participant pentru a câ?tiga. pe scurt, jucătorul care deșine cantitatea cea mai mare de informașie din jocul pe care îl joacă va avea «the upper hand». victoria mai depinde de un factor: modul în care își joci ?ansele.

revenind la subiect. mi se pare u?or incredibil că în ultimii trei ani averile oamenilor puternici au scăzut: aproape 85% dintre bogatii româniei au pierdut (v. aici), experșii economici comentând aprig modul în care scăderea consumului și colapsul pie?ei imobiliare sunt cauzele de baz? ale acestui declin. o atitudine similar? este aceea a jucătorilor de poker amatori, care a?teapt? ca singura pereche din mân? să fie completat? la un careu deși probabilitatea este infim?, iar în caz de e?ec vina o are dealer-ul că nu le-a servit cărși bune.

business-ul din românia e asem?n?tor unui jucător de poker încep?tor, care și-a petrecut ultimii 20 de ani uitându-se la tunee TV de poker, care crede că tiparele observate în jocul profesioni?tilor sunt aplicabile universal și care, autoproclamat expert, uit? să analizeze informașia din joc pentru a avea o ?ansă real?.

problema este clar de educașie, însă nu MBA-ul este solușia; acesta fiind cel mult manualul jucătorului de poker. el nu te transformă automat în câ?tig?tor. pentru asta e nevoie fie de inspirașie (altfel spus noroc chior, cum au avut cei 85% din topul forbes) sau viziune și oameni care știu să extrag? informașia din cele mai impietrite figuri de la masă (adev?rașii businessmen din românia). din p?cate, factorii de decizie, deși sunt con?tienși de problemă consider? complementar? NBA-ului (sic!) «?coala vieșii».

aceeași ?coal? a vieșii care:

 • te face să crezi că focus-grupurile pentru lansarea/analizarea unui produs se fac la o sedin?? cu top managementul;
 • își spune că marja de eroare a sondajelor/audien?elor este de 3% (deși verificare teoriei nu a funcșionat niciodat?: să ne gândim la exit-poll-uri sau sondaje preliminare și rezultatele reale ale alegerilor);
 • te-a învățat că cel mai probabil num?r obșinut din însumarea a două zaruri aruncate este 6 sau 1 (cu toate că unu nu poși să obșii niciodat?).

din p?cate, secretul succesului multor averi de top din românia l-a constituit accesul la informașii deșinute de fosta securitate și organismele descendente din aceasta. din fericire, criza, tendin?a de independen?? a bșieșilor cu ochi alba?tri și lipsa de experien?? în culegerea proprie a informașiilor îi va alege. p?strând metafora din poker, e din ce în ce mai greu să tri?ezi v?zând toate mâinile deodat?.

sursa foto: sxc.hu

bogdan » curs de imunologie generală (draft)

12:50 pm on Jan 28, 2012 | read the article | tags:

căutam ceva pe harddisk-ul cu arhive și am dat de un document la care am lucrat acum un an și ceva, având la bază structura cursului conf. dr. Gabriel Gâjâilă de la USAMV însă cu conținutul compilat din mai multe cursuri open (dintre care menționez Cellular and Molecular Immunology din MIT OCW și Undergraduate Immunology al lui Mike Clark de la Universitatea din Cambridge).

cursul nu l-am terminat deoarece și-a atins scopul. în plus, pentru cei interesați de preluarea suportului și folosirea lui pentru educație (și aici mă refer la personalul didactic) pot pune la dispoziție în schimbul unei adrese de email, documentul în format editabil (Open Office Impress).

bogdan » a bunch of sensors

| read the article | tags:

i’ve got a bunch of sensors form my PhD. thesis. i won’t bother you with the details =). unfortunately i wasn’t very inspired in my choosing and i ended up with a bunch of accurate, but hard to access sensors. the ones i’m talking about are MPL115A1, SHT15 and TSL230R all from my favorite provider watterott.

i’ve roamed the internet for a while to find myself some Arduino libraries to access the sensors but failed to find what i wanted. so here’s what i came up with MPL115A1 Arduino library, SHT15 Arduino library and TSL230R Arduino library. the code is provided “as-is” and the work is based on roaming drone’s TSL230R tutorial, jim lindblom’s sparkfun MPL115A1 example code and nathan seidle’s sparkfun SHT15 example code.

tomorrow i’ll update this post with an example code and some wiring diagrams.

bogdan » zoso no more

10:35 am on Jan 26, 2012 | read the article | tags:

-am fost niciodată vocal în legătură cu industria online din românia, deși am avut partea mea de experien?e în domeniu. știu mizeriile care se întâmpl?, știu cum se fac banii, știu ce înseamn? rebate și cât de g?unoasă e o regie. știu că dacă și-ai ratat cariera una dintre cele mai u?oare solușii e să te transformi în consultant new media. am văzut pseudo-vedete venind și plecând.

ce mă enervează e că jegul a acoperit ultimul colși?or care spunea lucrurilor pe nume, zoso.ro/update. mie personal o să-mi lipsească. deja renun?asem la ziare online și site-uri de ?tiri în favoarea lui. vali, sper să revi asupra deciziei și să șii minte comentariul meu. poate ar trebui să închizi blogul pentru gu?teri și să-l p?strezi doar pentru cei care sunt dispuși să pl?tească.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jL3nFxSoApE]

bogdan » jack white & black milk – royal mega

12:42 am on Jan 8, 2012 | read the article | tags:

jack white & black milk – royal mega

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jTkV7Z9DIrE]

bogdan » 2012, the leap year

11:20 pm on Jan 7, 2012 | read the article | tags:

Should we expect a new revolution in physics, this time with logic arguments and not for justifying huge funds with flipping coins and counting particles (link)? Here’s a recent paper describing how gravity can be considered a consequence of the information, not as a fundamental force. In my humble opinion, this idea has the necessary beauty to kick us beyond Einstein’s general relativity.
Erik P. Verlinde – On the Origins of Gravity and the Laws of Newton
Multiwavelength image of M81 galaxy (courtesy of NASA Images)
(image courtesy: nasaimages.org)

bogdan » simple windows COM port logger

03:30 pm on Dec 20, 2011 | read the article | tags:

yesterday, i’ve posted my wrapper library for the windows COM port with the promise of posting the actual C program that uses it. to compile it you need mingw (see here my tutorial on how to get it up and running). the program is simple and writes in the text.txt file whatever it receives on the serial interface, but no more than MAXLINES lines (in this case, 10 lines). you need to save the previous code as “serial.h” in the same directory as the code below. then, compile it and that’s it! =)

ask whatever questions here, and i will answer.

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "serial.h"
// the number of lines read from the serial interface.
// good for data acquisition for a specified amount of time.
#define MAXLINES 10

int main (int argc, int ** argv) {
    HANDLE comPort;
    FILE * f;
    char buffer[32];
    unsigned short int readbits = 0;
    unsigned long int lines = 0;
    unsigned short int c;

  // my COM port is COM15. be sure to change it accordingly
    if ((comPort = openSerialConsole("\\\\.\\COM15")) == (void *) NULL) {
        printf ("Error: COM Port!\n");
        return 1;
        }

  // open the file "text.txt". change it for a different file
    f = fopen ("test.txt", "w+");

  // read online MAXLINES lines
    while (lines < MAXLINES) {
    // readbits is the number of bytes read from the COM port
        while ((readbits = readFromSerialConsole(comPort, buffer, 32)) != 0) {
      // a good thing to check that the readbits+1 character marks the end
      // of the string. saves you from "Segmentation fault!" errors
            buffer[readbits] = 0;

      // check buffer for ENDL character
            for (c = 0; c<readbits; c++)
                if (buffer[c] == '\n') {
                    lines++;
                    if (lines == MAXLINES) buffer[c] = 0;
                    }

      // output to the standard IO, and
            printf("%s", buffer);
      // to the file
            fprintf(f, "%s", buffer);
            }
        }

  // close the file handle
    fclose (f);

  // close the COM port
    closeSerialConsole(comPort);

    return 0;
    }

bogdan » dom’ profesor, multumesc frumos pentru sampanie

07:14 pm on Dec 19, 2011 | read the article | tags:

dom’ profesor, multumesc frumos pentru sampanie =)

bogdan » simple windows COM port wrapper library

| read the article | tags:

searching for a way to read the serial port in windows using C (usually i do my programming under linux), i found a cute little wrapper for the serial port here. i don’t like .NET that’s why i’ve wanted a pure C implementation. here’s the code (most of it from the source). read the comments as it saved me a lot of problems accessing higher COM ports. remember to escape the characters in the string!

HANDLE openSerialConsole (LPCSTR p) {
// LPCSTR p is a string containing the name of the device
// in Windows namespace, the safest way to access the COM ports
// is to use the \\.\COMxx syntax. remember, p is a string
// and \ escapes characters so p should really be "\\\\.\\COMxx"
    HANDLE h;
    DCB params = {0};
    COMMTIMEOUTS timeouts = {0};

    h = CreateFile ( p,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // the way we want to interact with the COM port
        0, // not the wisest way to open the device as it takes exclusive control over
        NULL, // no security attributes, meaning no child process access
        OPEN_EXISTING, // only if we have a COM port
        0, // some things i didn't understood completely
        NULL);
    if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("Error: Could not create handle!\n");
        return (void *) NULL;
        }

    params.DCBlength = sizeof(params);
    if (!GetCommState(h, &params)) {
        printf("Error: Setting COM State!\n");
        CloseHandle (h);
        return (void *) NULL;
        }

    // 9600 bauds, with a 8N1 format
    params.BaudRate=CBR_9600;
    params.ByteSize=8;
    params.Parity=NOPARITY;
    params.StopBits=ONESTOPBIT;
    if (!SetCommState(h, &params)) {
        printf("Error: Setting BAUD!\n");
        CloseHandle (h);
        return (void *) NULL;
        }

    // timeouts, avoid hanging
    timeouts.ReadIntervalTimeout=50;
    timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50;
    timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=10;
    timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50;
    timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10;
    if (!SetCommTimeouts(h, &timeouts)) {
        printf("Error: Setting timeouts!\n");
        CloseHandle (h);
        return (void *) NULL;
        }

    return h;
    }

unsigned long int readFromSerialConsole ( HANDLE h, char * buffer, int size ) {
    unsigned long int bytes = 0;
    COMSTAT status;
    unsigned long int errors;

    ClearCommError (h, &errors, &status);

    if (status.cbInQue > 0) {
        size = status.cbInQue > size ? size : status.cbInQue;
        if (ReadFile(h, buffer, size, &bytes, NULL) && bytes != 0)
            return bytes;
        }
    return bytes;
    }

unsigned long int writeToSerialConsole(HANDLE h, char * buffer, int size) {
    unsigned long int bytes = 0;
    if (!WriteFile(h, buffer, size, &bytes, NULL));
    return bytes;
    }

void closeSerialConsole (HANDLE h) {
    CloseHandle (h);
    }

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica mea de confidențialitate.